Pengampunan (Matius 6:12-13)
Addthis
                 
Pendahuluan:
Kasih yang disertai pengampunan bukan hanya melalui perasaan, tetapi melepaskan segala kepehitan yang ada di dalam hati. Jika kita tidak mengampuni kita berada di dalam pemberontakan. Agar Iblis menjauh dari kita, maka kita harus mengampuni orang yang telah menyakiti, berbohong tentang kita dan munkin masih banyak hal yang sungguh melukai hati. Untuk itu, di bawah ini akan membicarakan mengenai pentingnya pengampunan bagi sesama manusia.

1. Pengampunan itu tidak ada batasnya (Matius 18:21-22).
   - Supaya Iblis tidak bekerja.
   - Terlepas dari belenggu kepahitan.

2. Pengampunan dikerjakan oleh hati yang tulus (Matius 18:27).
   - Jangan ada kebencian lagi.
   - Jangan diingat-ingat lagi.

3. Pengampunan tidak dikuasai oleh kemarahan (Matius 18:33).
   - Tidak menyimpan kesalahan.
   - Saling mengaku dosa (Yakobus 5:14-16).

Kesimpulan:
Iblis pada prinsipnya membuat hati kita ada kebencian yang dapat menimbulkan pertengkatan, tetapi selaku anak-anak Tuhan janganlah beri kesempatan kepada Iblis menguasai hati dan pikiran supaya kita tidak jatuh di dalam perbutan dosa membuat Iblis beroleh keuntungan bagi kita (2 Korintus 2:11).


Ibadah Raya Minggu Sore
23 Mei '10
Ibu Pdt. Ketty Hamilton